Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 16. 3. 2020 dalje Vrtec Gorje ZAPRT, iz razloga zajezitve širitve koronavirusa.Od ponedeljka, 16. 3. 2020  dalje bo SAMO za NUJNE PRIMERE odprt oddelek, v stavbi vrtca. Sprejemali bomo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo OBEH delodajalcev. Nujne primere poklicev smo določili na podlagi okrožnice MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba naše občine:

 • zaposlenih v zdravstvu,
 • policiji,
 • vojski,
 • zaporih,
 • komunalnih službah,
 • živilskih trgovinah,
 • lekarnah,
 • domovih za ostarele,
 • dežurne v šolah in vrtcih,
 • redarstvih in
 • službah civilne zaščite.

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne – nujnih del,…), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA.

Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lahko organizirali vas prosimo, da nas obvestite o morebitni PRISOTNOSTI vašega otroka na e-naslov vrtec.gorje@guest.arnes.si ali pomočnico ravnateljice Meto Šilc s sporočilom v eAsistentu ali po telefonu 051 317 743 do nedelje, 15. 3. 2020 do 10.00. Sporočite nam tudi uro, od kdaj do kdaj nujno varstvo potrebujete – upoštevajte, da je otrok znotraj delovnega časa vrtca lahko prisoten največ 9 ur. Brez potrdila/izjave delodajalca OBEH staršev otroka v vrtec NE bomo sprejeli.

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite ali vrtec zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

V vrtcu bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani oziroma z obvestili v eAsistentu.

HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO!

Ravnateljica: Mojca Brejc, l.r.

Dopis staršem – NUJNO VARSTVO

POTRDILO DELODAJALCA – v skladu z Odredbo – nov!

Okrožnica epidemije_13.3.20

 

 

Dostopnost