Spoštovani starši,

Ministrstvo za šolstvo in šport nam je posredovalo okrožnico o postopnem odpiranju vrtcev od 18. 5. 2020 dalje.

Delo in življenje v vrtcu bo v bodoče potekalo drugače kot doslej. Pri oblikovanju skupin bomo morali upoštevati navodila in priporočila, ki so nam jih posredovale pristojne službe.

Zato vas vljudno prosimo, da nam najkasneje do PONEDELJKA, 11. 5. 2020 do 12.00 ure sporočite, če nameravate vašega otroka pripeljati v vrtec v ponedeljek, 18. 5. 2020 oziroma s katerim datumom načrtujete ponovno vključitev vašega otroka v vrtec. Prosimo, da nam sporočite PRISOTNOST za obdobje od 18. 5. do 31. 5. 2020 – torej zadnja dva tedna v maju.

V kolikor veste, da otrok vrtca NE BO obiskoval, prosimo, da v eAsistentu označite njegovo odsotnost.

Ob prihodu v vrtec nam boste morali predložiti tudi izpolnjeno izjavo, ki se nahaja pod tem sporočilom.

Na podlagi zbranih podatkov se bomo lahko pripravili na drugačne pogoje izvajanja  predšolske vzgoje in prilagodili organizacijo dela.

Z vsemi nadaljnjimi navodili vas bomo sproti seznanjali.

Lepo se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Meta Šilc, pomočnica ravnateljice

izjava staršev

Dostopnost