Spoštovani starši,

Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi v četrtek, 12. 11. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.

Vrtci še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja le NUJNO varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Odločitev o tem sprejme župan.

O načinu prijave otroka smo vas obvestili prek sporočila v aplikaciji eAsistent. Za čas, ko otrok ni vključen v vrtec, ste starši plačila vrtca oproščeni. Prisotnim se plačilo obračuna na podlagi veljavne odločbe CSD.

Lepo vas pozdravljamo.

vodstvo Vrtca Gorje

Dostopnost