Na podlagi odločitve Vlade RS z dne 28. 3. 2021 bodo vrtci ZAPRTI od 1. 4. do 12. 4. 2021.

NUJNO VARSTVO se organizira le za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih
enotah.

Prosimo, da nam najkasneje do srede, 31. 3. 2021 do 9. ure sporočite, če potrebujete nujno varstvo, saj brez prijave otroka ne bomo upoštevali pri oblikovanju novega mehurčka.

Obvezno je potrebno predložiti tudi izpolnjeno Potrdilo delodajalca za oba starša ali enega od staršev, ki je samohranilec, s katero izkazujete upravičenost do nujnega varstva, o čemer smo vas že seznanili s sporočilom prek eAsistenta.

V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

Lep pozdrav,

vodstvo Vrtca Gorje

Potrdilo delodajalca

Dostopnost