Vizija in prednostne naloge

VIZIJA VRTCA

VZGOJITELJI V SODELOVANJU S STARŠI S SPOŠTOVANJEM, SPREJEMANJEM, USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO VZGAJAMO OTROKE, DA BODO ODRASLI V ODGOVORNE SOUSTVARJALCE ZADOVOLJNE DRUŽBE.

PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI – šolsko leto 2020/21

Nadaljujemo z vsebinami SKRB ZA SOČLOVEKA. Vsebine strokovne delavke vpletajo preko celega leta v vse dejavnosti po skupinah.

EKO VRTEC kot način življenja: Izvaja se projekt v okviru ekošole: Živeti s podnebnimi spremembami. Otroci v vrtcu odkrivajo, spremljajo in spoznavajo različne vremenske pojave in dogodke. Z njimi se pogovarjamo o njihovih pozitivnih in negativnih posledicah za podnebje, rastlinske in živalske vrste ter naše vsakdanje življenje. Z aktivnim opazovanjem in sodelovanjem gradimo spoštljiv in pozitiven odnos do narave in okolja. Ugotovili bomo, kaj otroci že vedo o vremenu/podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti, kje so to izvedeli in kaj so počeli ‒ v vrtcu, doma, na izletih. Uporabili bomo fotozapis vremenskih dogodkov. Z otroki se bomo pogovarjali, jih spraševali in ugotavljali, kako zaznavajo vremenske situacije in kako jih zapišejo. Predstavili jim bomo vremenske pojave in vpliv na naravo in življenje, na primer: oblak, nevihta, toča, zemeljski plaz, vetrolom, poplava, plima in oseka, suša, snežinke …

Skupine si v okviru programa ekošole izberejo tudi posamezne podprojekte.

ODPRTO UČNO OKOLJE V NARAVI: Z aktivnostmi v naravi želimo omogočiti ohranjanje naravnih danosti ter odkrivati in razvijati močna področja otrok.Otroke vzgajamo in poučujemo v naravi. Gre za neposredno učenje, zaznavanje in ohranjevanje pozornosti, torej za učenje s srcem, glavo in udi. Otroci si ustvarjajo lastne predstave, po svoje interpretirajo resničnost, so samostojni. Kar zmorejo sami, tudi sami naredijo. Že gibanje samo, raziskovanje in igra v naravi,  poskrbijo za skladen razvoj leve in desne polovice možganskih polobel, čutil in gibalnih spretnosti. Z obiski gozdne hiške škrata Gorjanka in njene okolice si prizadevamo k oblikovanju otrok za zavedanje in občutenje sveta okoli sebe. Strokovne delavke v vzgojno delo vpletajo vsebine, s katerimi vplivajo na oblikovanje otrokovega pozitivnega odnosa do okolja, narave, človeka, predvsem pa do samega sebe.

GIBAMO SE IN SMO ZDRAVI: Vključili se bomo v slovensko akcijo Množični tek otrok na 100m – Začni mlad, tekmuj pošteno. Tek bo potekal 23. 9. 2020, na dan novega praznika, slovenskega dneva športa. Akcijo organizira Atletska zveza Slovenije. Otroke spodbuja k atletskim korakom in sodelujoče želi ozavestiti o pomenu zdravega načina življenja.

Dejavnost v tednu Simbioza gibanja – oktober 2020 – telovadimo skupaj z udeleženkami vsakodnevne jutranje telovadbe Metoda 1000 gibov iz Medgeneracijskega centra Bled.

Ena skupina je vključena v projekt Zdravje v vrtcu (NIJZ), kjer je letošnja rdeča nit nadaljevanje lanske teme: Počutim se dobro 2.

PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI PO POSAMEZNIH SKUPINAH

SKUPINA SLONČKI

Otroci so novinci v vrtcu. Poudarek v skupini je na sprejemanju vrtca, zagotavljanju občutka varnosti in sprejetosti in spodbujanje otrok k čim večji samostojnosti.

SKUPINA MIŠKE

Načrtovane teme in projekti: Uvajanje v vrtec z žabico Žano; Lepa beseda, lepo mesto najde; Prijateljstvo; Naša skupina dela dobro; Skrbimo za ptice; Skrbimo za zdravje; Družinska sreča; Na kmetiji; Gibaj se z mano; Ob koncu šolskega leta; Potovalni knjižni nahrbtnik z miško – preko celega leta.

SKUPINA ČEBELICE

V skupini dajo poudarek predvsem oblikovanju dobrih medsebojnih odnosov in se učenju sprejemanja drugačnosti. Otroci se bodo srečali z modrostjo Lepa beseda lepo mesto najde (vsakodnevno navajanje na pozdravljanje, na uporabo vljudnostnih izrazov). S pozornostjo bodo razveselili nekoga izmed starostnikov, starše in drug drugega. Ob igri in dnevni rutini se  navajajo na strpnost drug do drugega, ob srečanjih z živalmi pa na spoštljiv in primeren odnos do njih. Ob vsakodnevni igri se navajajajo pospravljanja za seboj. Prav tako se učijo skrbi za naše okolje – čistilna akcija pri škratovi hiški; urejali bodo cvetlično gredico pred vrtcem, vsakodnevno ločujejo odpadke, sodelovali bodo pri zbiranju starega papirja. Navajali se bodo na prijaznost in spoštovanje drug do drugega prek knjige Mia se rada norčuje, spodbujajo vživljanje v perspektivo drugega – pravljica Grdi raček in spodbujajo otrokovo samozavedanje prek pravljice Piščanček Pik.

Ob temi Živeti s podnebnimi spremembami spoznavajo, kakšno vreme imamo in na vremenski uri to tudi dnevno označujejo. Ob kratkih posnetkih spoznavajo posledice različnih vremenskih pojavov in skušajo biti čim več zunaj, da tudi tako občutijo in doživijo vremenske dogodke.

V okviru EKO vsebin izvajajo naravoslovni projekt Voda ter se učijo varčne uporabe vode, mila, brisačk.

SKUPINA MUCKI

Poudarek dajejo spodbujanju samostojnosti, spodbujanju lastnega učenja, učenju kulturnega obnašanja in kulturnega prehranjevanja, skrbi in sočutnosti do drugih, učenju potrpežljivosti in strpnosti ter zdravemu načinu življenja.

Vključeni so v EKO podprojekt Mlekastično.

Sodelujejo v projektu NIJZ Zdravje v vrtcu, kjer je rdeča nit nadaljevanje lanske – Dobro se počutim 2.

SKUPINA MEDVEDKI

Na nivoju oddelka načrtujejo redne tedenske obiske v knjižnici v Gorjah in enkrat mesečno bibliopedagoško urico. Če bo možno, obisk Doma dr. Janka Benedika Radovljica, obisk zbirnega centra za odpadke Infrastruktura na Bledu in obisk Bleda.

Vključeni so v EKO projekta: EKO branje za EKO življenje ter Živeti s podnebnimi spremembami.

SKUPINA VEVERICE

Poudarek je na razvijanju samostojnosti, prstnih spretnosti, govornih sposobnosti otroka, motoričnih sposobnosti  ter poslušanju in upoštevanju navodil. V okviru Eko vrtca je skupina vključena v podprojekte: Deževnik; Odpadki; zbiranje odpadnega papirja (jeseni in spomladi).

SKUPINA PIKAPOLONICE

Naslovi predvidenih projektov, ki so jih izbrali otroci so: Črke, Gozdne živali in zveri, Lego kocke, Leteče živali, Talne živali (Žuželke, plazilci), Samorogi, Afriške živali, Živalski vrt, Dinozavri, Trgovina, Metulji.

Preko celega leta bodo potekale naslednje aktivnosti: vadbene ure v telovadnici ali na prostem; vsak dan: izdelovanje opazovanje in prebiranje grafa prisotnosti otrok; beleženje, prebiranje in primerjanje vremenskega koledarja; pomočnika v skupini pomagata strokovnima delavkama pri več opravilih; jutranji krog ob pesmici »Dobro jutro«; enkrat tedensko Knjižni nahrbtnik v sodelovanju s starši; V naravo na zabavo; občasno: Cici vesela šola, Mali  sonček, praznovanja rojstnih dni; Beli zajček – Evropski teden mobilnosti

EKO VRTEC kot način življenja s temami: Likovni natečaj za kreativne izdelke na temo voda; Ne zavrzi oblek, ohrani planet.

 

Dostopnost