Vizija in prednostne naloge

VIZIJA VRTCA

VZGOJITELJI V SODELOVANJU S STARŠI S SPOŠTOVANJEM, SPREJEMANJEM, USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO VZGAJAMO OTROKE, DA BODO ODRASLI V ODGOVORNE SOUSTVARJALCE ZADOVOLJNE DRUŽBE.

PREDNOSTNE NALOGE v šolskem letu 2021-22

EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA Vrtec Gorje je nosilec zelene eko zastave in tudi v letošnjem letu bomo nadaljujemo z eko vsebinami v sklopu Eko šole. Skupine bodo izvajale posamezne podprojekte iz nabora eko portala. Skupen eko projekt vseh skupin bo nadaljevanje lanskega uspešnega Mlekastičnega tedna. Potekal bo prvi teden v juniju.

ODPRTO UČNO OKOLJE V NARAVI Čim več aktivnosti izvajamo na prostem in se trudimo izkoristiti naravne danosti našega kraja. Gibanje v naravnem okolju, raziskovanje in igra v naravi, spontano aktivira vsa področja otrokovega razvoja.

Z obiski gozdne hiške in njene okolice si prizadevamo k oblikovanju otrok za zavedanje in občutenje sveta okoli sebe. Strokovne delavke v vzgojno delo vpletajo vsebine, s katerimi vplivajo na oblikovanje otrokovega pozitivnega odnosa do okolja, narave, človeka, v izhodišču pa do samega sebe.

GIBAMO SE IN SMO ZDRAVI Vsebine zajemajo celotno področje gibanja, ki je neposredno vezano na zdravje – v naravi in v prostorih vrtca, oziroma šole.

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo celo življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti.

Posamezne skupine se lahko vključijo v projekt Zdravje v vrtcu (NIJZ), kjer je letošnja rdeča nit Krepim (oblikujem) sebe in mojo skupnost.

Vključili se bomo v slovensko akcijo Množični tek otrok na 100m – Začni mlad, tekmuj pošteno. Tek bo potekal 23. 9. 2021, na že 2. Dan slovenskega športa. Akcijo organizira Atletska zveza Slovenije. Otroke spodbuja k atletskim korakom in sodelujoče želi ozavestiti o pomenu zdravega načina življenja.

LJUDSKA PESEM V letošnjem šolskem letu bomo več časa namenili ljudski pesmi, da bo spremljevalka vsakdanjika. Otrok prek svojega glasu in telesa spoznava sebe. Med ljudske pesmi sodijo tako tiste, ki jih otroci pojejo ali recitirajo, kot tiste, ki jih otroku pojejo ali govorijo odrasli. Zajemajo zelo raznolike vsebine iz običajnega življenja, otroke pa zlasti pritegnejo take, ki so ritmične ali pa smešne in neobičajne.

Sporočilnost ljudskega ustvarjanja je globoka. Povezuje, vabi k sodelovanju, odraža družbeno stanje, ponuja razvedrilo in sprostitev, prenaša modrosti. Vse to so lastnosti, ki jih zajema tudi učno-vzgojni proces, v katerem se bomo skupaj učili v tem letu.

PREDNOSTNE NALOGE PO POSAMEZNIH SKUPINAH

SKUPINA SLONČKI – I. starostno obdobje Otroci so novinci v vrtcu in se bodo postopno vključevali v skupino skoraj prek celega leta. Poudarek v skupini je na sprejemanju vrtca, skrbi za dobro počutje vsakega posameznika, zagotavljanju občutka varnosti in sprejetosti ter spodbujanju otrok k čim večji samostojnosti.

SKUPINA ŽABICE – I. starostno obdobje Precej otrok je novincev in začetni tedni so namenjeni navajanju na vrtec. Skupina bo poleg posameznih tem izvajala tudi projekt Potovalni knjižni nahrbtnik z žabico, ki bo tedensko obiskovala posamezne družine.

SKUPINA METULJČKI – I. starostno obdobje V začetku leta je več pozornosti namenjene novovpisanim otrokom, pri vseh pa bosta strokovni delavki spodbujali samostojnost pri osnovni skrbi zase. Učili se bodo tudi pomoči drugim. V skupini bo knjižni nahrbtnik, ki bo tedensko potoval od otroka do otroka. Vseboval bo zvezek, pobarvanko, kuharico, knjige, risanko in igračo metuljčka. Izvedli bodo projekt Eko branje za eko življenje.

SKUPINA SOVICE – I. in II. starostno obdobje Poudarek bo na razvijanju samostojnosti, prstnih spretnostih, govornih sposobnosti otroka, motoričnih sposobnosti  ter poslušanju in upoštevanju navodil. Veliko časa bodo preživeli na prostem, v gibanju in se navajali na hojo v koloni brez bibe. Sodelovali bodo v eko projektu.

SKUPINA ZVEZDICE – II. starostno obdobje Načrtujejo redne obiske v knjižnici v Gorjah, če bo možno, obisk Doma dr. Janka Benedika Radovljica, obisk zbirnega centra za odpadke Infrastruktura na Bledu in obisk Bleda. Vključeni so v eko projekta: Eko branje za eko življenje ter Živeti s podnebnimi spremembami.

SKUPINA SONČKI – II. starostno obdobje Prednostne naloge v skupini so spodbujanje samostojnosti, spodbujanje lastnega učenja, učenje kulturnega obnašanja in kulturnega prehranjevanja, skrb in sočutnost do drugih, učenje potrpežljivosti in strpnosti ter zdrav način življenja. Skrbijo, da se otroci in odrasli v vrtcu dobro počutijo, da so prijazni med seboj, sodelujejo in si pomagajo. Skupina bo sodelovala v eko projektu Mlekastično.

SKUPINA MRAVLJICE – II. starostno obdobje Prostor v igralnici so oblikovali z več kotički, kjer imajo otroci na razpolago različna sredstva za igro. Vizija strokovnih delavk je, da otroke počasi pripravljata na prehod v šolo. Pripravili bosta dva potujoča nahrbtnika. V enem bo zgodbica o mravljici,  CD z risanko, knjiga o lepem vedenju, kuharska knjiga, pobarvanka ter zvezek za vpis vtisov. V drugem pa bodo pripravljeni poizkusi  in ena grafomotorična vaja. Poudarek bo na učenju v naravi, kamor se bodo odpravili čim večkrat. Otrokom bosta strokovni delavki omogočili čim več individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino. Teme bodo izhajale iz interesa otrok. Vključili bodo ljudske igre, ob počitku pa prebirali slovenske ljudske pravljice. Ekoprojekti: Z Zemeljkom raziskujemo tla, rastline in živali; Eko branje za eko življenje; Krožno gospodarstvo.

Dostopnost