Vrtec Gorje najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu marcu, objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis se objavi na spletni strani Osnovne šole Gorje, na oglasni deski in krajevno običajen način. V vrtec se lahko vpišejo le otroci, ki bodo na dan 1. 9. tekočega leta dopolnili starost 11 mesecev. Ob vpisu otroka v vrtec starši izpolnijo obrazec: »Vloga za vpis otroka v vrtec«, ki ga dobijo v vrtcu v tajništvu šole in na spletni strani vrtca. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi Pravilnika o sprejemanju otrok v vzgojno-varstveno enoto Vrtec Gorje. Že vpisani otroci se za posamezna šolska leta ne vpisujejo ponovno do vstopa v osnovno šolo.


Pred prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled. Potrdilo, ki ga starši dobijo od zdravnika pediatra, oddajo vzgojiteljici svojega otroka.
S starši, ki vključujejo otroka v vrtec, se sklene pismena Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in OŠ Gorje, enota Vrtca Gorje. Starši prejmejo pogodbo po pošti skupaj s odločbo o sprejemu otroka v vrtec. Pogodbo podpišejo in en izvod podpisane pogodbe vrnejo vrtcu. Otrok prične obiskovati vrtec z dnem, ki se določi in napiše v odločbi in od takrat dalje je tudi možno postopno uvajanje otroka v vrtec.

 

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na posebnem obrazcu »Izpisnica iz vrtca«, ki je na razpolago v elektronski obliki, v vrtcu in pri svetovalni delavki. Izpis se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, če je izjava o izpisu dana v tajništvu do zadnjega dne v prejšnjem mesecu.

Začasen izpis otroka iz vrtca ni mogoč, lahko pa starši otroka po izpisu ponovno vpišejo v vrtec na enak način in pod enakimi pogoji, kot če bi otroka vpisovali prvič.

IZPISNICA IZ VRTCA

Starši imajo možnost uveljaviti subvencionirano plačilo vrtca. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddajo na Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Radovljica, Gorenjska cesta 16, ki je tudi pristojna za odločanje o višini znižanja plačila. Subvencionirano plačilo se uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši oddajo vlogo za znižano plačilo ne najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec. Staršem, ki te vloge ne oddajo, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila vrtca.

 

Koledar

maj 2022
PTSČPSN
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« Apr   Jun »

Napovedujemo

  • ni dogodkov
Dostopnost