Spoštovani starši,

Vlada Republike Slovenije je 7. 1. 2021 sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov
za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.
Vrtci v tednu od 11. 1. do 18. 1. 2021 še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu in zagotavljajo program za
otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način (kakor po sedaj
veljavnem odloku). Odločitev o delovanju vrtca v zmanjšanem obsegu, sprejme župan občine na
območju katere vrtec izvaja dejavnost.

Lep pozdrav.

vodstvo Vrtca Gorje

Dostopnost