Veseli smo, da nam je letos v sodelovanju s športno agencijo Sporty in Občino Gorje uspelo izpeljati smučarski tečaj. Od 7. do 11. marca se je 26 otrok, ki bodo jeseni postali prvošolci, spuščalo po zasneženih terenih na smučišču Jelka in ob Šport hotelu. Iz dneva v dan so vidno napredovali. Zadnji dan so pogumno zavijugali proti izteku proge, kjer so jih navdušeno pozdravili starši. Obiskal jih je tudi gospod župan Peter Torkar in jim podelil medalje. Smučanje je pomembna gibalna veščina. Poleg zabave, otrok usvoji tudi specifičen način gibanja, ki prispeva k njegovemu vsestranskemu motoričnemu razvoju. Z bivanjem in gibanjem na svežem zraku pomagamo k ohranjanju in h krepitvi zdravja ter privzgajamo otroku veselje in ljubezen do narave. Hvala vsem spremljevalcem in vaditeljem, ki so poskrbeli, da je tečaj tako uspešno potekal.

Dostopnost